Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä


Yrityksen nimi: Lahden Autoasennus Oy  

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Sami Ikäheimonen  

Osoite: Hirsimetsäntie 10  

Puhelin: 03 589 8610  

Sähköposti: korjaamo 'at' lahdenautoasennus.fi


2. Rekisterin nimi


Lahden Autoasennus Oy:n asiakasrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen

- Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen

- Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan parantaminen

- Markkinointitoimenpiteet, kuten tarjoukset ja uutiskirjeet, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa


4. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Henkilön nimi

- Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

- Asiakassuhteen tiedot (tilaushistoria, yhteydenotot)

- Markkinointiluvat ja -kiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana esimerkiksi verkkosivuston kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille, paitsi lakiin perustuvissa erityistapauksissa. Tietoja voidaan jakaa alihankkijoiden kanssa vain siinä määrin kuin se on tarpeen palveluiden tuottamiseksi.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianmukaista suojatoimenpidettä.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tietokantoja, joissa tietoja säilytetään, käytetään vain toimesta, jolla on oikeus tietojen käsittelyyn, ja joka on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä tietoturvariskien ehkäisemiseksi.


9. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, pyytää niiden oikaisua tai poistamista sekä rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty asianmukaisesti.